Osmanlı döneminde İstanbul’da randevu evi işleten Cihanyandı Kanlı Nigâr’ın, kendini ve bu yola düşürenlerden aldığı intikamın öyküsü.